Ekolekcja
Wpisany przez Piotr Szczęch   
piątek, 04 grudnia 2020 17:03

Szanowni Państwo, w związku z tym, że nie możemy spotkać się osobiście z uczniami w Państwa szkole, aby przeprowadzić edukację ekologiczną w formie warsztatów, postanowiliśmy przygotować dla uczniów ekolekcję o prawidłowym postępowaniu z odpadami w wersji multimedialnej wraz z ankietą w formie QUIZU*. Liczymy, że przekazany materiał będzie dla dzieci i młodzieży ciekawą formą edukacji – wystarczy kliknąć na link do FILMU, a po obejrzeniu, bez problemu będzie można odpowiedzieć na kilka pytań z ankiety w formie QUIZU. Film opracowany jest na podstawie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmuje m.in.:

 

• Prawidłowe postępowanie z odpadami,
• Zapobieganie powstawaniu odpadów – praktyczne wskazówki,
• Segregacja odpadów na frakcje (tworzywa sztuczne i metal, szkło, makulatura, bio),
• Zakładanie przydomowych kompostowników,
• Przetwarzanie odpadów w instalacjach – sortownie, kompostownie, spalarnie, składowiska,
• Cykl życia odpadu – od pojemnika do nowego produktu,
• Postępowanie z odpadami problemowymi – PSZOK,
• Niewłaściwe postępowanie z odpadami – m.in. „dzikie wysypiska”, smog,
• Ilości odpadów powstających w kraju oraz w Europie,
• Poszanowanie pracy osób odbierających odpady.

Podczas wypełniania ankiety należy wskazać odpowiednio szkołę i klasę. Prosimy o przesyłanie ankiet do 8 grudnia 2020 r. Pozdrawiamy serdecznie i zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z przedstawionej przez nas formy edukacji. Liczymy, że przyniesie ona Państwu oraz dzieciom i młodzieży wiele satysfakcji.

Film edukacyjny: Śladami naszych odpadów_SM Park

Ekolekcja - wypełnij ankietę
Sprawdź swoją wiedzę i wypełnij ankietę.