BIBLIOTEKA SZKOLNA
W WIERZAWICACH

 

 

„Masz bibliotekę [...] zachodź tam, zawrzyj przyjaźń z książkami.

Ona najmniej zawodzi”
Maria Nurowska