Szkolny Klub Wolontariatu
Wpisany przez Joanna Czop   

Szkolny Klub Wolontariatu działa w Zespole Szkół w Wierzawicach od stycznia 2018r. Jego opiekunami są pani Joanna Czop i pani Katarzyna Burek. Należą do niego uczniowie z klas 5 a i 5 b w liczbie 13 osób.

Przez cały okres swej działalności członkowie Klubu skupiali się na pomocy młodszym i słabszym. Uczestniczyli w zajęciach na świetlicy, gdzie organizowali gry i zabawy integracyjne oraz pomoc w odrabianiu zadań domowych. Dodatkowo propagowali czytelnictwo, organizując zajęcia z książką dla przedszkolaków – w każdej grupie godzinę tygodniowo. Wolontariusze czytali bajki i opowiadania dla milusińskich, organizowali konkursy i zabawy związane z czytanymi tekstami.
Członkowie Klubu brali również udział w warsztatach „Jak gospodarować odpadami – zobaczcie sami” w maju 2018r, w ramach organizowanego przez Spółkę Stare Miasto „Park” konkursu dla szkół „Szkoła przyjazna środowisku”.
W czerwcu wolontariusze pomagali podczas Bezalkoholowego Pikniku Rodzinnego organizowanego przez Zespół Szkół w Wierzawicach i Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice – rozdawali ulotki, zbierali datki do puszek na Fundację św. Mikołaja, pomagali maluchom w pracach plastycznych, obsługiwali stoiska z atrakcjami dla najmłodszych.
Wszyscy wolontariusze zasługują na pochwałę. Ich bezinteresowna pomoc sprzyjała zacieśnianiu więzi między uczniami naszej szkoły, a zaangażowanie pozwoliło na organizację wielu ciekawych inicjatyw i promocję szkoły w środowisku lokalnym.