Stypendia św. Mikołaja przyznane po raz drugi
Wpisany przez Monika Czapla   

Dzięki współpracy z Fundacją św. Mikołaja oraz ofiarności mieszkańców Wierzawic mogliśmy po raz drugi przyznać stypendia dla zdolnych uczniów z naszej szkoły. W tym roku szkolnym tj. 2013/2014 stypendia zostały przyznane na cały rok i otrzymało je trzy osoby. Stypendyści to Patrycja Rudzińska z klasy Va oraz Karolina Walania i Jacek Szantula z klasy Vb. Uczniowie w ubiegłym roku szkolnym uzyskali wysoką średnią ocen, brali udział w konkursach i występach oraz chętnie działali w szkole i w Ośrodku Kultury. Uczęszczali również na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole i poza nią.
Przyznając stypendia komisja brała pod uwagę następujące kryteria: dochód na członka rodziny, średnią ocen oraz zaangażowanie społeczne.
Wszystkich uczniów naszej szkoły zachęcamy więc do zdobywania jak najlepszych ocen w bieżącym roku szkolnym, udziału w konkursach, akcjach charytatywnych oraz do pracy społecznej w szkole, w naszej parafii a także w środowisku lokalnym. Zachęcamy szczególnie uczniów obecnych klas IV i V, bo to oni będą mogli składać wnioski w przyszłym roku szkolnym 2014/2015. Powodzenia!

Koordynator akcji: Monika Czapla