Stypendia rozdane!
Wpisany przez Monika Czapla   

Stypendia rozdaneW ramach programu "Stypendia św. Mikołaja” dzięki zebranym środkom na subkoncie naszej szkoły dwóch uczniów z klasy szóstej otrzymało stypendia w semestrze letnim. Stypendyści to Dominik Rudziński oraz Mateusz Hajduczka. Obaj uczniowie w ubiegłym roku uzyskali średnią ocen powyżej 4,7, często brali udział w konkursach i zawodach sportowych oraz chętnie społecznie działali w szkole, w Ośrodku Kultury i w parafii. Uczęszczali również na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w szkole i poza nią.

Przyznając stypendia Komisja  brała pod uwagę następujące kryteria: dochód na członka rodziny, średnią ocen oraz zaangażowanie społeczne tj. praca na rzecz środowiska lokalnego, za co można było uzyskać najwięcej punktów.

Uczniów naszej szkoły zachęcamy więc do zdobywania jak najlepszych ocen w bieżącym semestrze, udziału w konkursach oraz do pracy społecznej w szkole, w naszej parafii oraz w środowisku lokalnym. Zachęcamy szczególnie uczniów obecnych  klas IV i V, bo to oni będą mogli  składać  wnioski w semestrze zimowym  w przyszłym  roku szkolnym 2013/2014.

Koordynator akcji: Monika Czapla