Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - trzeci etap
Wpisany przez Bożena Fimiarz   
wtorek, 22 marca 2011 20:00

3 stycznia 2011 r. rozpoczął się III etap Projektu Edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Rozwija umiejętności uczniów, podnosi ich wiedzę, dostarcza elementarnej wiedzy o świecie. Uczniowie działają w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, wyposażonych w odpowiednie środki dydaktyczne. Poprzez dobór odpowiednich zadań, zabaw i ćwiczeń mają możliwość wzmacniania i rozwijania różnych inteligencji oraz aktywności twórczej.
Tegoroczny III etap Projektu realizowany jest na temat "Świat wokół nas jest wart poznania". Główne zadania opierają się na obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie, prowadzeniu doświadczeń, pogłębianiu wiedzy o najbliższym środowisku i jego tradycjach. Dzieci chętnie i z zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Samodzielnie podejmują różnorodne działania w Ośrodkach zainteresowań.
Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz ich osiągnięć w czerwcu.