Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy - drugi etap
Wpisany przez Stanisława Maluszczak   
poniedziałek, 15 lutego 2010 14:02

Od 1 grudnia 2009 r. w klasie IA realizowane są zajęcia w ramach II etapu Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
Jest to Projekt Edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego głównym celem jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia.

Ponadto jego istotą jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, fizycznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
Projekt stwarza warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę.
Wykorzystanie w praktyce teorii inteligencji wielorakich Hawarda Gardnera zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich możliwości i potrzeb.
Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjnej  oraz społecznej.
W dniu 02.12.2009 r. rodzice uczniów klasy IA zapoznali się z wytycznymi Projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" podczas prelekcji przygotowanej przez wychowawcę.
Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach - 4 godzin tygodniowo. W czasie zajęć pozalekcyjnych uczniowie zgłębiają tajemnice świata przyrody. Realizacja zajęć dodatkowych opiera się pod hasłem "Z przyrodą za pan brat".

Dzieci korzystają z bogatego zestawu środków dydaktycznych otrzymanych przez szkołę w ramach realizacji Projektu. Są to m.in. zestawy Logico, bajki na płytach, pacynki, teatrzyk dziecięcy, mozaiki, ser szwajcarski, zestaw instrumentów perkusyjnych, gry planszowe, stojak z akcesoriami sportowymi, chusta animacyjna itp.

Dzieci z chęcią i ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w zajęciach. Samodzielnie podejmują różnorodne działania w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań, w których mają do dyspozycji wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych. Jest to nauka połączona ze świetną zabawą. Daje im to wiele radości i satysfakcji zwłaszcza, że podejmują samodzielnie zadania w dowolnym wybranym własnym tempie.

W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie zorganizowali "Ptasią stołówkę".

Uczestnicy Projektu zawiesili za oknem karmniki i dokarmiają ptaki w okresie zimy.