Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w Zespole Szkół w Wierzawicach:

24 maja 2021 r.
25, 26, 27 maja 2021 r. (egzaminy ósmoklasistów)
28 maja 2021 r.

Szkoła w tych dniach zapewnia opiekę dla uczniów na świetlicy szkolnej
w godzinach 6.30 – 16.00

Podstawa prawna: § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 17 maja br. uczniowie klas 4-8 przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym. Natomiast od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.

Harmonogram zajęć w systemie hybrydowym dla klas 4-8:
- klasy 7,8 - 17,18,19 maja 2021r. nauka stacjonarna w szkole, natomiast 20,21 maja 2021r. nauka zdalna;
- klasy 4,5,6 - 17,18,19 maja 2021r. nauka zdalna, natomiast 20,21 maja 2021r. nauka stacjonarna w szkole.

Na terenie całej szkoły obowiązuje poruszanie się z zakrytymi ustami i nosem.
Po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń może zdjąć maseczkę, obowiązuje noszenie maseczek na korytarzach w czasie przerw oraz w szatniach.
Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki wprowadza od dnia 26 kwietnia 2021 r. do 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym.

W związku z powyższym nauka w naszej szkole odbywała się będzie według zamieszczonego poniżej harmonogramu:
- klasy 1a,1b,2b,2c w dniach 26,27,28 kwietnia - nauka stacjonarna w szkole, w dniach 29,30 kwietnia nauka zdalna
- klasy 2a,3a,3b w dniach 26,27,28 kwietnia - nauka zdalna, w dniach 29,30 kwietnia nauka stacjonarna w szkole.

Świetlica będzie funkcjonowała dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Eugeniusza Kujana w Wierzawicach

ogłasza zapisy do przedszkola i pierwszej klasy szkoły podstawowej

na rok szkolny 2021/2022

w dniach od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

 

Kartę zgłoszenia oraz kartę kontynuacji dziecka można pobrać na stronie
internetowej szkoły www.zswierzawice.pl lub odebrać w sekretariacie szkoły