Zespół Szkół w Wierzawicach

Wykaz podręczników

 

Informacja o podręcznikach szkolnych
obowiązujących w Zespole Szkół w Wierzawicach
w roku szkolnym 2020/2021


 

Wykaz podręczników do religii

 Wszystkie podręczniki dla klas 1-8 szkoły podstawowej
zakupione zostaną z dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (z wyjątkiem podręczników do religii,
które należy nabyć we własnym zakresie)