Zespół Szkół w Wierzawicach

#

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 2 września 2019 r.
     
Zimowa przerwa świąteczna - 23 – 31 grudnia 2019 r.
     
Ferie zimowe - 13 – 26 stycznia 2020 r.
     
Wiosenna przerwa świąteczna - 9 – 14 kwietnia 2020 r.
     
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
- 26 czerwca 2020 r.
     
Ferie letnie - 27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

21, 22, 23 kwietnia 2020 r. (Egzamin ósmoklasisty)

oraz:

27.04.2020 r.

28.04.2020 r.

29.04.2020 r.

30.04.2020 r.

12.06.2020 r.